Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) – бу МҲХС бўйича қўмита бошқаруви томонидан қабул қилинган стандартлар ва тушунтиришлар тизимидир.